Karjeros galimybės

Įstaigos pavadinimas
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigos
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį. Terminuota darbo sutartis 1,0 etatu.
Darbo vieta
Panevėžys, Respublikos g. 68

Reikalavimai:
1. Turėti visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą arba būti baigusiam vieną iš šių studijų programų: medicinos felčerio, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programų baigimą bei atitinkamų profesinių kvalifikacijų įgijimą, ir dokumentai, patvirtinantys baigtus ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš kurių 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą;
3. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6. Mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.

Funkcijos:
1. Organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikia visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
2. Praktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
3. Formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, vykdo sveikos gyvensenos propagandą, rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleidžia bendruomenėje sveikatos žinias;
4. Įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas;
5. Rengia ir įgyvendina tikslinius sveikatos stiprinimo projektus ir jų sąmatų projektus, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertina jų veiksmingumą;
6. Planuoja ir atlieka bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus, pasirenka tinkamus tyrimo metodus, analizuoja ir interpretuoja gautus rezultatus, formuoja išvadas;
7. Organizuoja sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
8. Analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus;
9. Analizuoja sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą ir informaciją bei siūlymus paslaugų gerinimui pateikia Biuro direktoriui;

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Gyvenimo aprašymas (CV) (atsiųsti el. paštu);
2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją ir papildomus dokumentus (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos) pretendentas atsineša į pokalbį.
Dokumentai priimami adresu:
Respublikos g. 68, Panevėžys, 2 aukštas 8 kabinetas arba siunčiami el. paštu info@panevezysvsb.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. (8 45) 46 75 06, el. p. info@panevezysvsb.lt
Dokumentų priėmimo terminas
2017 m. liepos 25 d.

Atnaujinta 2017 05 30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *