Peržiūrėti įrašą

Higienos institute pradedama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra apimanti ikimokyklinio ugdymo įstaigas

2018 m. gegužės 9 d. Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį, pagal kurią Higienos institutas pradeda vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010. Projekto „Vaikų …

Peržiūrėti įrašą

Vaikų fizinis pajėgumas 2016 metais

Apibendrinus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) sukauptus Vaiko sveikatos pažymėjimo (statistinės apskaitos forma Nr. 027-1/a) duomenis apie 7–17 m. amžiaus mokinių fizinio aktyvumo rodiklius, fizinio ugdymo grupes bei rizikas susijusias su fiziniu neaktyvumu 2016 metais, nustatyta, kad 95 proc. vaikų galėjo dalyvauti mokykloje vykdomoje veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą, be jokių apribojimų. Didžioji dauguma (89 proc.) …