Įspėjame: Panevėžyje – padidėjusi oro tarša

Balandžio 25 d. tebesitęsiant nepalankioms teršalų išsisklaidymui sąlygoms, visose oro kokybės tyrimų stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija 1,1–1,6 karto viršijo ribinę vertę. Oro užterštumo padidėjimui įtakos galėjo turėti vietiniai taršos šaltiniai – transportas, pakeltoji tarša (dulkės, pakeltos nuo išdžiuvusių paviršių).…