Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistu, priimamas dirbti asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.
Specialisto kvalifikaciją turinčiu laikomas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį Visuomenės sveikatos mokslų išsilavinimą.