Buitinės chemijos daroma įtaka sveikatai

Atkreipkite dėmesį į naudojamos buitinės chemijos gaminių žalingą poveikį sveikatai. Paprastai tokie gaminiai yra kelių ar net keliolikos cheminių medžiagų mišiniai, o mišinio poveikis nebūtinai turi sutapti su jo sudėtinių dalių poveikiu, nes kai kurios cheminės medžiagos turi savybę sustiprinti viena kitos poveikį. Be to, naudojimo metu gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos gali sureaguoti su aplinkos objektais ir sudaryti sveikatai pavojingus junginius. Informacinėje medžiagoje trumpai apžvelgiama labiausiai įprastų, „kasdienių“ buitinės chemijos gaminių pagrindiniai pavojai sveikatai ir būdai, kaip jų išvengti ar bent sumažinti.

Išsamiau http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Lankstukai/Buitine_chemija.pdf 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija