Covid-19 pandemija įtakojo ES imtis biologinės įvairovės strategijos

2020 m. gegužės mėn. Europos Komisijos pristatyta ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m. skirta kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais ją saugant ir atkuriant, skatinant įvairių aplinkos, ekonomikos ir socialinių sričių pokyčius.

Naująja ES biologinės įvairovės strategija siekiama, kad Europos biologinė įvairovė iki 2030 m. pradėtų atsigauti, taip pat kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais, pvz., netausiu sausumos ir jūros naudojimu, gamtos išteklių pereikvojimu, tarša ir invazinėmis svetimomis rūšimis, taip pat klimato kaita.

Dar vienas strategijos tikslas – biologinės įvairovės aspektus įtraukti į bendrąją ES ekonomikos augimo strategiją. Strategijoje, be kita ko, siūloma nustatyti privalomus tikslus, padėsiančius atkurti pažeistas ekosistemas ir upes, gerinti saugomų ES buveinių ir rūšių būklę, grąžinti apdulkintojus į žemės ūkio paskirties žemę, mažinti taršą, žalinti miestus, stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei kitą biologinei įvairovei palankią ūkininkavimo praktiką ir gerinti Europos miškų būklę.

Europos Komisija ragina piliečius ir suinteresuotus subjektus įsitraukti į plataus masto diskusijas apie naująją Strategiją, todėl labai kviečiame susipažinti su Strategija išsamiau.

Faktai

  • ES sausumoje saugomos teritorijos sudaro – 26 proc.
  • Lietuvoje saugomos teritorijos sudaro 17,64 proc.
  • Per 40 metų laukinių rūšių populiacijos sumažėjo 60 proc. pasauliniu lygiu. 1 milijonui rūšių gresia išnykimas. ES tik 16 proc. natūralių buveinių ir 23 proc. saugomų rūšių yra geros būklės.
  • 40 trln. Eur pasaulinio BVP priklauso nuo gamtos.

Svarbiausi ES Biologinės įvairovės strategijos tikslai iki 2030 m.

  • Išplėsti ES saugomų teritorijų tinklą iki 30 proc. sausumos ir 30 proc. jūrinėse teritorijose;
  • 10 proc. visų šių saugomų teritorijų, nustatyti kaip griežtai saugomas;
  • 30 proc. pagerinti saugomų rūšių ir buveinių būklę.
  • atkurti pažeistas ekosistemas;
  • didelis dėmesys skiriamas apsaugai – perėjimui prie ekologinės žemdirbystės:  25 proc. ES žemės ūkio turės sudaryti ekologinė žemdirbystė. Iki 2030 m. 50 proc. sumažinti cheminių pesticidų naudojimą, užtikrinti, kad 10 proc. žemės ūkio plotų pasižymi turtingo kraštovaizdžio ypatumais.

Daugiau informacijos:

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/biologines-ivairoves-apsauga-1/biologine-ivairove-po-2020-m/es-biologines-ivairoves-strategija-iki-2030-m