Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu, 2017 m. birželio 30 d. Panevėžio miesto savivaldybės visuomens sveikatos biuro direktoriaus įsakymu Nr. V-98 patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo taryba:

Virginija Dapkevičienė – darbo tarybos pirmininkė.
Danutė Remeikinė – sekretorius.
Agnė Šimoliūnaitė – narys.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.