Vadovaujantis 2020 metų spalio 28 d. protokolu Nr. 1  patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkė – Jurgita Mikoliūnienė

el.p. jurgita.mikoliuniene@panevezysvsb.lt, tel. nr. 8 684 24513;

Darbo tarybos sekretorė – Giedrė Kundrotienė

el.p. giedre.kundrotiene@panevezysvsb.lt, tel. nr. 8 671 42512;

Darbo tarybos narė – Ala Kuzmienė

el.p. ala.kuzmiene@panevezysvsb.lt, tel.nr. 8 671 42862.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

2021 m. ĮSTAIGOS ATASKAITA – darbo taryba