Dėl įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia įmones, įstaigas ir organizacijas (toliau – įmonės) gerinti savo darbuotojų psichikos sveikatą, dalyvaujant psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikloje. Veikla organizuojama pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šioje programoje gali dalyvauti įmonės, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose. Programos trukmė – 40 valandų, iš kurių ne mažiau kaip 25 valandos – praktiniai mokymai.

          Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikla (toliau – PSKD) apima psichosocialinės darbo aplinkos gerinimą ir darbuotojų kompetencijų didinimą darbo organizavimo ir psichikos sveikatos srityse. PSKD veiklą įgyvendins komanda, sudaryta iš dviejų kvalifikuotų specialistų – profesinės sveikatos specialisto ir psichologo.

          Vienoje įmonėje rekomenduojama suformuoti nuo 10 iki 20 darbuotojų grupę. Jei PSKD veikloje nori dalyvauti mažiau, nei 10 vienos įmonės darbuotojų, yra galimybė sudaryti jungtines kelių įmonių dalyvių grupes). Užsiėmimų metu perteikiamos žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai šiomis temomis: įtampa darbe ir jos įveika; psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai; darbingumas ir jam įtakos turintys veiksniai; rizikos atpažinimas, prevencija ir intervencija; papildomai pasirinkta įmonei aktuali tema.

          Paslaugos yra nemokamos. Programą numatoma pradėti įgyvendinti pačiu artimiausiu metu. Planuojama atrinkti 2—3 įmones, kuriose bus įgyvendinama programa. Susidomėjus ar kilus papildomiems klausimams kreiptis psichologija@panevezysvsb.lt arba telefonu 8 45 463281 į Vitalijų Gafurovą, psichologą, psichikos sveiktos stiprinimo specialistą.