Gegužės 12 d. naujienos susijusios su COVID-19

Rekomendacijos šeimoms dėl asmeninių švenčių organizavimo karantino metu

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos epideminę situaciją dėl karantino, pateikė rekomendacijas dėl asmeninių švenčių (krikštynų, vestuvių, jubiliejų ir pan.) organizavimo ne viešose vietose karantino metu.

Rekomenduojama, esant galimybei, šventes nukelti, o jei šventė bus organizuojama, apriboti dalyvių skaičių. Šventėje negali dalyvauti asmenys, kuriems privaloma izoliacija bei turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Taip pat nerekomenduojama dalyvauti asmenims priklausantiems rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, kurios nurodytos Sunkių lėtinių ligų sąraše). Jeigu rizikos grupės asmenys dalyvaus šventėje, rekomenduojama atidžiai laikytis saugaus atstumo (ne mažiau nei 2 metrų) nuo kitų asmenų, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę), asmens higienos, rankų higienos (plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės nusiplauti rankų, – naudoti rankų dezinfekavimo priemones).

Išsami informacija:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos_asmeninems_sventems_2020_05_11%20red.pdf

Odontologijos kabinetai  galės pradėti darbus, kai tik bus tinkamai pasiruošę

 Nuo ateinančio pirmadienio, t. y. gegužės 18 d., leista teikti tas odontologijos paslaugas, kurios, paskelbus karantiną, buvo draudžiamos. Tai reiškia, kad pacientai galės gauti visas planines procedūras, o ne tik skubią odontologinę pagalbą, kai jaučiamas ūmus skausmas. Šias paslaugas jie galės gauti poliklinikose, privačiuose kabinetuose, ligoninėse. Tiesa, visos įstaigos, prieš atsidarydamos, turi parengti planus, kaip organizuos darbą, ir juose numatyti viską, kas būtina, norint užtikrinti ir pacientų, ir personalo saugumą.

Visos poliklinikos ir visi privatūs kabinetai planinį darbą gali atnaujinti nuo gegužės 18 d., tačiau pirmiausia, konsultuodamiesi su infekcijų kontrolės arba Higienos instituto (HI) specialistais, turi parengti ir patvirtinti paslaugų atnaujinimo planą, kurį privalo pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC). Kiekviena poliklinika turi apskaičiuoti maksimalų galimų priimti pacientų skaičių per dieną ir pasirūpinti reikalingu kabinetų skaičiumi. Privaloma pasirūpinti dezinfekcinėmis medžiagomis, dezinfekcijų atlikimo grafikais. Plane turi būti numatyta veiksmų eiga, jei būtų identifikuotas užsikrėtimas COVID-19.

Ligoninės, teikiančios odontologijos paslaugas, galės pradėti dirbti tik susiderinusios planą su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu, o kur jo nėra – konsultuojantis su HI, taip pat koronavirusinės infekcijos klasteriui priklausančios ligoninės planą turės derinti su COVID-19 paslaugų teikimą organizuojančia regiono įstaiga. Suderintą planą turės patvirtinti įstaigos vadovas ir tuomet jį pateikti NVSC specialistams. Plane turi būti apibrėžta tvarka, kaip teikti paslaugas didelės ir mažos rizikos grupėms priskiriamiems pacientams, kaip atskirti karščiuojančių ir nekarščiuojančių pacientų srautus, numatyti, kaip valdyti srautus, kad būtų maksimaliai sumažinta pacientų tarpusavio kontakto galimybė. Taip pat turi būti griežtai apibrėžta personalo darbo organizavimo tvarka.

 Išsami informacia:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/odontologijos-kabinetai-duris-gales-atverti-kai-bus-tinkamai-pasiruose

KOKIŲ INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ TURĖS LAIKYTIS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. gegužės 11 d. priėmė sprendimą Nr. V-1118 “Dėl COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“.

Šiuo sprendimu valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių vadovai įpareigoti sudaryti galimybę darbuotojams, priskiriamiems rizikos grupės asmenims (60 m. ir vyresniems arba sergantiems sunkiomis lėtinėmis ligomis, nurodytomis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakyme Nr. V-483), dirbti nuotoliniu būdu arba organizuoti jų darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis.

Įmonių vadovai turi užtikrinti, kad įstaigose dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Rekomenduojama matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą, nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių į darbą vykti draudžiama. Darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant darbuotoją nušalinti nuo darbo.

Taip pat įmonių vadovai turi užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: įrengti darbo vietas taip, kad tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų būtų ne mažesnis kaip 1 metro atstumas arba darbo vietas atskirti pertvaromis; apriboti fizinį kontaktą tarp darbuotojų; apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais; užtikrinti, kad darbuotojai ir lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; sureguliuoti darbuotojų valgymo pertraukų metu laiką, siekiant sumažinti žmonių, kurie dalijasi kavine, personalo kambariu, skaičių; sudaryti sąlygas įstaigos lankytojus prioriteto tvarka aptarnauti nuotoliniu būdu; užtikrinti, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. įstaigos patalpos plotas arba vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas.

Turi būti sudaryta galimybė tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą, gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas, taip pat prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją, kad įstaigoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims, apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

Įstaigoje turi būti užtikrinamas patalpų vėdinimas –  ne rečiau kaip 1 kartą per dieną plačiai atidarius langą. Dažnai liečiami paviršiai turi būti valomi paviršiams skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Daugiau informacijos http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/DĖL%20COVID-19%20LIGOS%20VALDYMO%20PRIEMONIŲ%20VALSTYBĖS%20IR%20SAVIVALDYBIŲ%20INSTITUCIJŲ%2C%20ĮSTAIGŲ%2C%20VALSTYBĖS%20IR%20SAVIVALDYBIŲ%20VALDOMŲ%20ĮMONIŲ%20DARBO%20VIETOMS%20(V-1118)(1).pdf

Sušvelninti apribojimai laidotuvių apeigoms

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga priėmė sprendimą, kuriuo sušvelninami iki šiol galioję apribojimai dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo karantino laikotarpiu.

 Nuo šiol asmenų, dalyvaujančių laidotuvių apeigose, skaičius neribojamas. Tačiau būtina laikytis bendrųjų prevencijos priemonių: atitinkamo atstumo nuo aplinkinių (ne mažesnio, nei 2 metrų), dažnai plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu, o jei nėra galimybės nusiplauti rankų – naudoti dezinfekavimo priemones, neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

Laikantis šių reikalavimų, atsisakyta ribojimo organizuoti gedulingus pietus viešojo maitinimo įstaigose ar namuose. Taip pat atsisakyta iki šiol galiojusio reikalavimo žmogaus palaikus šarvojimo salėje šarvoti ne ilgiau kaip 4 valandas.

 Nurodyta palaikus, priskiriamus mirusiųjų nuo koronaviruso infekcijos grupei, šarvoti uždarame karste. Tokius palaikus rekomenduojama kremuoti.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/susvelninti-apribojimai-laidotuviu-apeigoms-bei-gedulingiems-pietums-karantino-metu

Pakeitimai  dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo

 Lietuvos Respubliko sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga savo 2020 m. gegužės 11d. sprendimu pakeitė kai kuriuos reikalavimus etapiniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ASPP) atnaujinimui ir teikimui.

Svarbu yra tai, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo,  galės atnaujinti ASPP teikimą (įskaitant ambulatorines, odantologijos ir burnos priežiūros paslaugas) tik kai jos bus tam pasiruošusios. Tai reiškia, kad jos turės parengti Planinių ambulatorinių ASPP atnaujinimo ir teikimo planą, atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus. Tokie planai turės būti suderinti su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu, o jei jo nėra – su Higienos institutu. Tokį patvirtintą planą įstaigos vadovas turės pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Numatyta papildoma infekcijos kontrolės priemonė, susijusi su specialistais, kurie dirba ne vienoje įstaigoje. Jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir kitoje ASPĮ, tai siekiant apsisaugoti nuo kryžminės taršos, tokio specialisto, kuris kiekvienoje ASPĮ kurioje dirba, teikia paslaugas tiesioginio kontakto su pacientu būdu, darbas turi būti organizuojamas ciklais. Ciklas suprantamas kaip einamojo mėnesio darbo valandų skaičių apimantis darbo epizodas, nepertraukiamai vykstantis vienoje ASPĮ.

Šis sprendimas įsigalioja nuo  2020 gegužės 18 dienos.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/DĖL%20PLANINIŲ%20AMBULATORINIŲ%20ASMENS%20SVEIKATOS%20PRIEŽIŪROS%20PASLAUGŲ%20ETAPINIO%20ATNAUJINIMO%20IR%20TEIKIMO%20ASMENS%20SVEIKATOS%20PRIEŽIŪROS%20ĮSTAIGOJE%20PLANO%20RENGIMO%20REIKALAVIMŲ%20PAKEITIMO%20(V-1121).pdf

Infekcijos prevencijos priemonės grožio paslaugų teikimo vietose

Nuo gegužės 18 d. bus galima pradėti teikti grožio (plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo, soliariumo ir kt.) paslaugas. Šias paslaugas teikiantys asmenys turi jas organizuoti laikantis saugos ir sveikatos reikalavimų: vienam paslaugų vartotojui skirti ne mažesnį kaip 10 kv. m patalpų plotą arba vienu metu paslaugą teikti ne daugiau, kaip vienam vartotojui, o tarp paslaugų tiekėjų išlaikyti ne mažesnį, kaip 2 metrų atstumą.

Į paslaugos teikimo vietą bus įleidžiami tik apsaugines kaukes  arba veido apsaugos priemones dėvintys paslaugos vartotojai ar kiti lankytojai. Prie paslaugų teikimo vietos turi būti pateikta informacija apie tai, kad nerekomenduojama lankytis asmenims, priklausantiems rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, kurios nurodytos Sunkių lėtinių ligų sąraše), apie vartotojo asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų plovimą, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą). Paslaugos tiekėjas turės sudaryti galimybę tinkamai rankų higienai, dezinfekcijai.

Paslaugos ar procedūros, kurių metu vartotojas dėl paslaugos ar procedūros pobūdžio negalės dėvėti kaukės, nes jos atliekamos veido, kaklo, krūtinės srityje, tuomet paslaugos tiekėjas paslaugą teikti privalės laikantis šių reikalavimų: dėvės vienkartines medicinines kaukes ir veido skydelius arba respiratorių ir apsauginius akinius. Akinius ir veido skydelius reikės dezinfekuoti arba keisti po kiekvieno vartotojo. Apsaugines kaukes reikės keisti po kiekvieno vartotojo.

Darbuotojai nuolat turės stebėti savo sveikatą, ir turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nevykti į darbą ir nedirbti. Taip pat bus privaloma laikytis griežtų rankų higienos reikalavimų: ne rečiau kaip kas 2 valandas plauti rankas su skystu muilu ir šiltu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, neliesti rankomis veido, nosies, akių, laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir kontaktuoti ne ilgiau 15 minučių. Paslaugų tiekimo patalpas privaloma bus vėdinti ne rečiau kaip 1 kartą per valandą, o visus paviršius dezinfekuoti po kiekvieno kliento pagal rekomenduojamas aplinkos dezinfekcijos taisykles.

Išsami informacija:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/DĖL%20COVID-19%20LIGOS%20(KORONAVIRUSO%20INFEKCIJOS)%20VALDYMO%20PRIEMONIŲ%20GROŽIO%20PASLAUGŲ%20TEIKIMO%20VIETOMS%20PAKEITIMO%20(V-1117)(2).pdf

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATNAUJINIMO SĄLYGOS

Nuo gegužės 18 d. mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų. Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga patvirtino būtinąsias sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimui.

Vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau rekomenduojama ugdyti namuose.  Net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą nebus privaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose. Namuose turės likti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nes jie į darželį nebus priimami. Į ugdymo įstaigas vaikus atlydintieji asmenys privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos, organizuodamos savo darbą, taip pat privalės laikytis nustatytų reikalavimų. Veikla turės būti vykdoma taip, kad skirtingas grupes lankantys vaikai tarpusavyje nekontaktuotų nei patalpose, nei lauke. Bendros veiklos kelioms vaikų grupėms nebus organizuojamos. Vaikai turės būti maitinami grupės patalpose. Jei tokių sąlygų nėra ir valgoma bendroje salėje, joje vienu metu galės valgyti tik vienos grupės vaikai, o po kiekvienos grupės patalpa turės būti išvėdinama ir išvaloma. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neorganizuojamas.

Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas taip pat ribojamas. Jei kontakto  išvengti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas, išlaikomas saugus atstumas. Vienu metu turės būti dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Darbuotojams galios ir visos kitos koronaviruso infekcijos karantino rekomendacijos – dirbti galės tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių, atvykus į darbą, jiems bus matuojama temperatūra, tiesiogiai su vaikais nepatariama dirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei, darbuotojai, kurie priiminės vaikus į įstaigą, turės dėvėti asmenines veido apsaugos priemones.

Aplinkos ir patalpų valymas paslaugų teikimo vietoje turės būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas patalpų valymui  COVID-19 pandemijos metu:(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)

Plačiau skaitykite:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nustatyta-kaip-tures-dirbti-nuo-pirmadienio-duris-atversiancios-mazuju-ugdymo-grupes