Gegužės 15 d. naujienos susijusios su COVID-19

REIKALAVIMAI ĮSTAIGOMS, KURIOSE TEIKIAMOS LAIKINO APGYVENDINIMO PASLAUGOS

Sveikatos apsaugos ministerija  kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  parengė reikalavimus laikino gyvenimo, grupinio gyvenimo, bendruomeninių vaikų globos namams, šeimynoms ir kitoms nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms apgyvendinimo paslaugas. Jose nurodoma, kaip organizuoti veiklą, kad būtų užkirstas kelias galimam koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimui. Reikalavimai įsigalios  2020 m. gegužės 18 d.

Apgyvendintiems įstaigoje, atvykstantiems į įstaigą paslaugų gavėjams, darbuotojams ir kitiems lankytojams turi būti užtikrintas sveikatos būklės sekimas matuojant temperatūrą. Darbuotojai, turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių,  negali vykti į darbą, o šiems požymiams pasireiškus darbe, nušalinami nuo darbo. Jei ligos požymiai pasireiškė paslaugų gavėjui, jis turi būti izoliuotas. Abiem atvejais konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų. Dėl didesnio pavojaus sveikatai rizikos grupei priklausančius asmenis rekomenduojama apgyvendinti atskirai.

Grupinėse veiklose vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 asmenų, kiekvienam asmeniui patalpoje skiriant ne mažesnis kaip 5 kv. m plotą. Tarp paslaugų gavėjų turi būti užtikrinamas saugus atstumas (ne mažiau kaip 2 m). Rekomenduojama, kad bendrose patalpose paslaugų gavėjai naudotų asmenines apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Skaityti plačiau:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/parengti-reikalavimai-laikino-gyvenimo-grupinio-gyvenimo-bendruomeniniu-vaiku-globos-namu-seimynu-veiklos-organizavimui

REIKALAVIMAI DIENOS IR UŽIMTUMO CENTRŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMUI

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė vaikų, žmonių su negalia dienos ir užimtumo, socialinių paslaugų centrų, kitų nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų, kuriose neteikiamos apgyvendinimo paslaugos, reikalavimus veiklos organizavimui, kad būtų užkirstas kelias galimam koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimui. Sprendimas įsigalios 2020 m. gegužės 18 d.

Prie įėjimo į įstaigą turi būti  sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai ir pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, prievolę atvykstantiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, rekomendacija nesilankyti įstaigoje rizikos grupės asmenims, įspėjimas nesilankyti įstaigoje asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Be to, rekomenduojama matuoti visų atvykstančių į įstaigą asmenų kūno temperatūrą prie įėjimo ir neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau).

Rekomenduojama socialinių paslaugų gavėjus aptarnauti nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma, turi būti  apribotas vienu metu aptarnaujamų asmenų skaičius, užtikrinant visų saugos priemonių taikymą (individualų darbą, darbą grupėse iki 10 asmenų, saugaus atstumo išlaikymą tarp asmenų, kontakto laiko ribojimą).

Organizuojant paslaugų gavėjų maitinimą, pirmenybę būtina teikti maitinimui užsiėmimų vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, paslaugų gavėjai turi eiti po vieną grupę pagal maitinimo grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys paslaugų gavėjai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra maitinimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

 Darbuotojai, turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių,  neturėtų vykti į darbą, o šiems požymiams pasireiškus darbe, nušalinami nuo darbo ir turi konsultuotis Karštąja koronaviruso linija 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju telefonu.

Plačiau skaityti:

http://sam.lrv.lt/lt/news/view_item/id.56964

KADA PRIVALOMA, O KADA TIK REKOMENDUOJAMA DĖVĖTI VEIDO APSAUGOS PRIEMONES

Nosį ir burną dengiančių kaukių dėvėjimas vienais atvejais bus privalomas, kitais atvejais – rekomenduojamas. Tokį sprendimą Vyriausybė priėmė gegužės 13 dieną.

Nuo gegužės 14 d. privaloma nosį ir burną dengiančias kaukes  ar kitas veido apsaugos priemones dėvėti turgavietėse, viešose prekybos vietose, renginiuose (galimi tik iki 30 žmonių renginiai atvirose erdvėse išlaikant 10 kv. m plotą asmeniui ir ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp asmenų), ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose, viešose uždarose erdvėse (galimas tik iki 10 asmenų grupės dydis išlaikant 5 kv. m plotą vienam asmeniui), išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo įstaigose bei sportuojant. Veido apsaugos priemonės turi būti dėvimos viso buvimo toje vietoje metu. To privalo laikytis visi, vyresni nei 6-erių metų amžiaus asmenys.

Visais kitais atvejais yra tik rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Plačiau skaitykite:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/dengti-nosi-ir-veida-privaloma-tik-tam-tikrose-vietose http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/dalyvauti-renginiuose-tik-su-veido-apsaugos-priemonemis