Gegužės 18 d. naujienos susijusios su COVID-19

BALTIJOS ŠALIŲ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAI SUSITARIMU ĮTVIRTINO, KAIP KELIAUSIME PABALTIJO ŠALYSE

Trijų Baltijos šalių nutarimas, kaip ir kokiomis sąlygomis galėsime išvykti, ką turėsime daryti grįžę,  kokiomis sąlygomis į mūsų šalį galės atvykti latviai ir estai, priimtas gegužės 15 dieną Rygoje.

Nutarimas numato, kad išvykti galėsime, jei 14 dienų laikotarpiu nekeliavome užsienyje ir neturime koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų, o grįžę iš šių šalių izoliuotis neprivalėsime, jei keliausime tik po jas. Taip taip ir Latvijos, Estijos piliečiai, atvykę į Lietuvą, izoliuotis neprivalės, jei per 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą nebuvo išvykę iš savo šalių ir neturės koronavirusinei infekcijai būdingų požymių. Tačiau, Lietuvos piliečiai ir teisėtai mūsų šalyje gyvenantieji, per šias šalis grįžtantys iš kitų užsienio valstybių, Lietuvoje privalės izoliuotis 14-lika dienų.

Susiruošę keliauti žmonės turėtų išsiaiškinti, kokios prevencinės priemonės taikomos Latvijoje ir Estijoje. Susitarime numatyta, kad atvykę keliautojai galėtų gauti trumpąsias SMS žinutes su informacija apie koronavirusinės infekcijos prevencines priemones, taikomas konkrečiose šalyse. Svarbus reikalavimas yra tas, jog nuvykus į Latviją ar Estiją, negalima iš ten išvykti į kitas šalis. Antraip – sugrįžus, 14 dienų izoliacija bus privaloma. Be to, jei žmogus buvo išvykęs už Estijos, Latvijos valstybių teritorijų, grįždamas jis privalės užpildyti anketą (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), kuria sutinka laikytis izoliacijos sąlygų. Anketą siūloma užsipildyti elektroniniu būdu, kad pasienyje nebūtų papildomai gaištamas laikas.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad nuo gegužės 18 dienos į Lietuvą dėl darbo, verslo ar studijų gali atvykti Lenkijos piliečiai, o nuo gegužės 22 d. – ir Lenkijoje teisėtai gyvenantieji. Jiems nebus taikoma privaloma 14-likos dienų izoliacija, jeigu per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą jie nebuvo išvykę iš Lenkijos. Tokios pat sąlygos galios ir Lietuvos piliečiams, parvyksiantiems iš Lenkijos, kai buvo vykstama verslo, darbo ar studijų reikalais.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-salys-atverusios-sienas-viena-kitoms-susitarimu-itvirtino-kaip-keliausime

Į SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGAS VĖL PRIIMAMI NAUJI GYVENTOJAI

 Epidemiologinė situacija Lietuvoje jau leidžia šiek tiek pagerinti  socialinės globos įstaigų darbą. Toks Vyriausybės sprendimas įsigalioja nuo gegužės 18 dienos.

Karantino metu buvo sugriežtintos gyvenimo sąlygos socialinės globos įstaigose, ribojant socialinius kontaktus, ypač iš išorės. Per ilgesnį laiką tai galėjo pabloginti psichologinę globotinių būseną. Dabar jie vėl gali grįžti prie mėgstamų veiklų, vykti pas artimuosius, o tai kelia nuotaiką, gerėja vidinė savijauta, kuri yra svarbi ir fizinei sveikatai. Globos įstaigų gyventojams vėl leidžiama laikinai svečiuotis pas giminaičius ar globėjus teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau grįžus būtina 14 dienų izoliacija (saviizoliacija).

Į šias įstaigas nauji gyventojai priimami, su sąlyga, kad jiems ne anksčiau nei prieš 24 val. iš nosiaryklės paimtuose tepinėliuose nerandama koronaviruso infekcijos (COVID-19). Visi nauji priimami gyventojai globos įstaigoje taip pat privalomai izoliuojami 14 dienų.

Socialinės globos įstaigose gali vykti užimtumo, sporto ir pan. veiklos nedidelėse grupelėse iki 5 asmenų. Jų metu turi būti naudojamos asmens apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo, rankų higienos ir dezinfekcijos reikalavimų, o tarp užsiėmimų patalpos turi būti valomos, dezinfekuojamos ir vėdinamos. Gyventojams, nepriklausantiems rizikos grupei (t. y. jaunesniems nei 60 metų amžiaus, nesergantiems lėtinėmis ligomis), leidžiama išvykti į užimtumo centrus, švietimo, ugdymo įstaigas globos įstaigos transportu  tik įsitikinus, kad bus laikomasi visų saugumo rekomendacijų.

Socialinės globos įstaigos gyventojui pradėjus karščiuoti (temperatūra didesnė kaip 37 ℃) ar jam pasireiškus kvėpavimo takų infekcijos simptomams, jis turi būti izoliuojamas ir kviečiama greitoji medicinos pagalba. Įstaigos darbuotojai turi būti reguliariai tikrinami dėl koronavirusinės infekcijos.

Plačiau skaitykite:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/i-socialines-globos-istaigas-vel-gali-patekti-nauji-gyventojai

TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS NAMUOSE TURI BŪTI UŽTIKRINTAS VISŲ SAUGUMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr.V-1189, numatyta tvarka, kaip turi būti teikiamos socialinės paslaugos namuose, siekiant apsaugoti lankomus asmenis ir paslaugas teikiančius specialistus nuo koronavirusinės (COVID-19) infekcijos plitimo rizikos. Sprendimas įsigalioja gegužės 18 d.

Dažniausiai socialinės paslaugos namuose teikiamos rizikos grupės žmonėms (vyresniems nei 60 metų amžiaus, turintiems lėtinių ligų). Paslaugas teikiantys specialistai turi būti sveiki (be ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių), prevenciškai išsityrę dėl koronavirusinės infekcijos. Prieš vykdami į paslaugos gavėjo namus specialistai privalo susisiekti telefonu su paslaugos gavėju ir įsitikinti ar paslaugos gavėjas ir kartu gyvenantys asmenys nekarščiuoja ir neturi kitų ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių. Atvykę į namus specialistai turi dėvėti  asmens apsaugos priemones – medicininę veido kaukę, vienkartines pirštines. Kiekvieną kartą atvykę į namus,  specialistai turi atlikti rankų higieną ir išvėdinti paslaugos gavėjo patalpas.

Asmenines veido apsaugos  priemones ir pirštines turi dėvėti ir asmuo, kuriam reikalinga specialisto pagalba, ir kartu esantys asmenys. Taip pat turi būti išlaikomas 2 m atstumas tarp asmenų.

Plačiau skaityti:

http://sam.lrv.lt/lt/news/view_item/id.56978

MAŽINAMI  ELGESIO  PRIE VANDENS TELKINIŲ KARANTINO APRIBOJIMAI

Sveikatos apsaugos ministerija gegužės 15 d. atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką prie vandens telkinių. Informacija lankytojams turi būti skelbiama gerai matomose ir dažnesnio praėjimo vietose (prie įėjimų į persirengimo paviljonus, tualetus).

Gerai matomose vietose turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymąsi (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo) ir sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai. Prie vandens telkinių asmeninių veido apsaugos priemonių dėvėjimas tik rekomenduojamas.

Paplūdimiuose tarp žmonių ar grupių (o grupė gali būti 5 žmonių, išskyrus šeimas) laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo, vengti tiesioginio fizinio kontakto. Tačiau nerekomenduojama lankytis rizikos grupei priklausantiems asmenims, o atvykusiems itin atidžiai laikytis saugaus – ne mažesnio nei 2 metrų – atstumo nuo kitų. Į paplūdimius neturėtų eiti lankytojai, turintys ūmių kvėpavimo takų ligų požymių, karščiuojantys.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/lt/news/view_item/id.56979

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos%200515Papl%C5%ABdimi%C5%B3%20veiklai.pdf