Gegužės 20 d. naujienos susijusios su COVID-19

SAUGI PASKUTINIO SKAMBUČIO MOKYKLOJE ŠVENTĖ

Šiuo metu, tęsiantis karantinui, renginiai, į kuriuos gali susiburti iki 30 asmenų, gali vykti tik lauke. Paskutinio skambučio šventė turėtų vykti kiekvienai abiturientų klasei skirtingu laiku. Dalyviai turi laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Visiems šventės dalyviams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, prie įėjimo dezinfekuoti rankas, vengti fizinio kontakto. Sėdimos vietos, skambutis, kitos šventėje naudojamos priemonės, daiktai turi būti dezinfekuojami.

 Šventėje negali dalyvauti sergantys žmonės, kuriems privaloma saviizoliacija, nerekomenduojama atvykti 60 metų ir vyresniems asmenims.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, kai kurios mokyklos, išlydinčios abiturientus, šiemet pasirinko minėti ne paskutinio skambučio šventę, bet auklėtojo paskutinę pamoką, kuri vyksta nuotoliniu būdu. Kitos mokyklos paskutinio skambučio šventę yra nukėlusios į birželio antrą pusę, prieš brandos egzaminų sesiją.

Abiturientų išleistuvės nusikelia į rugpjūčio mėnesį. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija parengs rekomendacijas, kaip būtų galima saugiai organizuoti šią šventę, taip pat atestatų ir diplomų įteikimo renginius.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad nuo gegužės 30 d. bus galimi renginiai iki 30 asmenų ir viduje, pagal jiems numatytus reikalavimus.

Apie tai daugiau rasite:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pateiktos-rekomendacijos-mokykloms-del-paskutinio-skambucio-sventes

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos_paskutinis%20skambutis.pdf

VASAROS STOVYKLŲ VEIKLA – TIK SAUGIOMIS SĄLYGOMIS

Sveikatos apsaugos ministerija gegužės 18 dieną parengė rekomendacijas, kaip saugiai organizuoti vaikų poilsio stovyklų edukacines programas. Stovyklose gali dalyvauti vaikai, nesergantys lėtinėmis ligomis, nekarščiuojantys ir neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Jei stovyklos metu pasireiškia simptomai ar karščiavimas, vaikas turi būti izoliuojamas, pranešama jo tėvams bei konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808.

Stovykloje, matomoje vietoje, turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą), apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, apie draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar turi ūmių kvėpavimo takų infekcijų požymiai. Turi būti sudarytos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai). Kai edukacinės veiklos vykdomos vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai – gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones.

Veiklos stovykloje turi būti organizuojamos ne didesnėms nei 15 vaikų grupėms, kad vienam vaikui veiklos vykdymo patalpose būtų skiriama ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas. Jei yra kelios grupės, veiklas organizuoti taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke. Rekomenduojama tai pačiai grupei veiklas organizuoti toje pačioje vietoje. Prioritetą teikti veiklų organizavimui lauke.

Darbuotojai turi laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei tai neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas kontakto laikas. Darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose metu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Stovykloje negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, darbuotojai, priklausantys rizikos asmenų grupei.

Jei stovykla organizuojama kartu su apgyvendinimu, turi būti mergaitėms ir berniukams įrengti atskiri miegamieji. Viename kambaryje turėtų gyventi ne daugiau kaip 10 vaikų iki 10 metų ir ne daugiau kaip 5 vyresni vaikai. Vienai vietai skiriama ne mažiau kaip 5 kv. m ploto. Kambariai turi būti vėdinami. Maitinimas turi būti organizuojamas toje pačioje patalpoje, kur vykdoma veikla. Priešingu atveju, vengti kontakto su kitų grupių vaikais. Stovyklavimo metu būtina vėdinti patalpas, laikytis visų patalpų, paviršių, inventoriaus, aplinkos dezinfekcijos reikalavimų.

Plačiau skaityti:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/parengtos-rekomendacijos-kaip-saugiai-organizuoti-vaiku-stovyklas

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos_vaiku_poilsio_stovykloms_2020_05_18_v3.pdf

NAUJOS COVID-19 PREVENCIJOS SĄLYGOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO VARŽYBOMS 

 Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo gegužės 30 d. Lietuvoje galės vykti aukšto meistriškumo sporto varžybos. Pranešama, kad kol kas žiūrovai ir kiti su varžybomis nesusiję asmenys, šiuose renginiuose dalyvauti negalės. Aukšto meistriškumo sporto varžybų organizatoriai yra įpareigoti laikytis koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo prevencijos reikalavimų, tokiu būdu siekiant užtikrinti saugią aplinką sportininkams ir kitiems varžybų dalyviams.

Ne sporto metu, sportininkai ir jų treneriai, teisėjai, aptarnaujantis personalas ir kiti varžybų dalyviai uždarose erdvėse privalės dėvėti kvėpavimo takus dengiančias apsaugos priemones. Taip pat turės būti sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir dezinfekcijai bei pateikiama informacija apie higienos laikymosi būtinybę: rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kita.

Varžybų vietose galės lankytis tik sportininkai ir dalyviai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, siekiantis 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Rekomenduojama varžybose nesilankyti rizikos grupei priklausantiems sportininkams ir dalyviams.

Varžybų ir treniruočių metu panaudotas sporto inventorius ir priemonės turės būti atidžiai valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo, o varžybų vietos valymas ir dezinfekcija – atliekami laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintos-salygos-auksto-meistriskumo-sporto-varzyboms

Nekompensuojamų vaistų, naudojamų COVID-19 ligai gydyti, įsigijimo tvarka

 Karantino laikotarpiu išlieka galioti apribojimai išrašyti pacientams nekompensuojamų vaistų Lopinaviro/Ritonaviro, Hidroksichlorokvino. Hidroksichlorokvinas gali būti išrašomas tik, jei yra skiriamas retai ligai gydyti.

 Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendimu, lieka uždraustas šių nekompensuojamų vaistų pardavimas vaistinėse, išskyrus Hidroksichlorokviną, kada jis skiriamas retai ligai gydyti. Gydytojas turi išrašyti elektroninį receptą, nurodant farmacijos specialistui skirtame pastabų lauke ,,Reta liga‘. Pasaulyje vykdomi tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar šie vaistai veiksmingi gydant Covid –19 ligą. Įrodymų, patvirtinančių Hidroksichlorokvino veiksmingumą, dar nėra.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/

Rekomendacijos dėl COVID-19 ligos prevencijos maldos namų lankytojams

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją, teikia rekomendacijas maldos namams ir jų lankytojams. Asmenys, norintys dalyvauti religinėse apeigose, turi laikytis tam tikrų sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų:

  • Dalyvaudami religinėse apeigose, laikykitės saugaus atstumo tarp asmenų;
  • Jeigu priklausote rizikos grupei, nerekomenduojama dalyvauti religinėse apeigose. Tačiau jei dalyvaujate apeigose, turite atidžiai laikytis saugaus atstumo nuo kitų asmenų ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • Jeigu turite ūmių viršutinių kvėpavimo takų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), religinėse apeigose dalyvauti draudžiama;
  • Taip pat draudžiama dalyvauti religinėse apeigose asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
  • Svarbu kad š Komuniją imtumėte į rankas;
  • Venkite fizinio kontakto su relikvijomis, kryžiais ir kitais relikvijoriais, venkite fizinio kontakto su kitais asmenimis;
  • Laikykitės asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);
  • Dėvėkite nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • Draudžiama dalyvauti pamaldose asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
  • Prie įėjimo į maldos namus, dezinfekuokite rankas.

Daugiau informacijos http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos_maldos_namams(1).pdf

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalės įgyvendinti COVID-19 ligos valdymo priemones

 Švelnėjant karantino sąlygoms, padidėjo apgyvendinimo paslaugų poreikis. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė rekomendacijas apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

Paslaugų teikėjams rekomenduoja riboti svečių ir personalo srautus, siekiant išlaikyti saugų, daugiau nei 1 metro atstumą tarp žmonių. Registratūroje tarp darbuotojo ir svečių bei tarp eilėje laukiančių svečių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 1 metro atstumas, o jei tai neįmanoma – registratūroje darbo vieta turi būti atskirta pertvara.

Klientams rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais. Visiems prieinamoje vietoje turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ar dezinfekcijai. Taip pat matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie apsisaugojimo nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19) priemones (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.) bei apie higienos reikalavimus bendro naudojimo vietose. Klientams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) – paslaugas teikti draudžiama

Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamos taip, kad būtų galima išvengti artimo kontakto, reikia atsisakyti maitinimo bufeto tipo principu, kai maistą įsideda patys lankytojai.

Jei laikino apgyvendinimo metu svečiui pasireiškia koronaviruso infekcijai būdingi simptomai, jam turi būti pasiūlyta užsidėti medicininę kaukę, būti savo kambaryje ir skambinama į Koronos karštąją liniją telefonu 1808.

 Išsami informacija:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/parengtos-rekomendacijos-apgyvendinimo-paslaugu-teikejams