Gegužės 22 d. naujienos susijusios su COVID-19

Paskelbtos būtinosios sąlygos aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymui                    

 Gegužės 21 d. priimtas Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendimas dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusių švietimo vykdymo būtinų sąlygų įpareigoja mokyklų vadovus sudaryti galimybę jų dalyviams dalyvauti veiklose nuotoliniu būdu arba taip, kad būtų užtikrinamas kuo trumpesnis kontaktas su kitais žmonėmis. Mokyklų vadovai taip pat įpareigojami riboti asmenų srautus,siekiant išlaikyti  ne mažesnį kaip 1 m.atstumą tarp žmonių.

Kaip ir kitose viešose vietose, taip ir prie įėjimo į šias mokyklas nurodoma pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę, apie prievolę dėvėti veido kaukes. Šiose įstaigose negali lankytis asmenys, turintys ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių. Rekomenduojama visiems atvykstantiems matuoti temperatūrą, neįleisti asmenų, kurių temperatūra 37,3 C ir daugiau.

Darbuotojų sveikata  mokymo įstaigose turi būti nuolat stebima. Privaloma užtikrinti, kad būtų tinkamos sąlygos rankų dezinfekcijai. Asmenys, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas (valytojai, elektrikai, santechnikai ir kt.) neturėtų turėti kontakto su mokymo veiklas vykdančiais darbuotojais ir pašaliniais žmonėmis, Aukštojo mokslo studijas, profesinį mokymą ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdančios įstaigos turi užtikrinti kuo dažnesnį patalpų vėdinimą, o patalpų valymą vykdyti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

 Maitinimas turi būti organizuojamas laikantis COVID-19 ligos valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms nuostatų, o teikiant apgyvendinimo paslaugas būtina atsižvelgti į rekomendacijas dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

Aukštojo mokslo studijų ir profesinio mokymo vykdymui būtinosios sąlygos įsigalioja 2020 m. gegužės 25 d., o neformaliojo suaugusių švietimo vykdymui – 2020 m. gegužės 30 d.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/DĖL%20AUKŠTOJO%20MOKSLO%20STUDIJŲ%2C%20PROFESINIO%20MOKYMO%20IR%20NEFORMALIOJO%20SUAUGUSIŲJŲ%20ŠVIETIMO%20VYKDYMO%20BŪTINŲ%20SĄLYGŲ%20(V-1246)(1).pdf

Keičiasi reikalavimai dėl Covid-19 ligos valdymo priemonių valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių darbo vietoms

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro gegužės 21 d. sprendimu keičiami kai kurie valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių darbo vietoms gegužės 11 d. ministro sprendimu nustatyti reikalavimai, įsigalioję gegužės 18 d. Nuo gegužės 21 d. įpareigojimas minėtų įstaigų vadovams sudaryti galimybę darbuotojams, priskirtiems rizikos grupėms, dirbti nuotoliniu būdu yra keičiamas į įpareigojimą esant galimybei sudaryti sąlygas darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu arba organizuoti jų darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis.

Taip pat naikinamas reikalavimas užtikrinti, kad įstaigos lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m įstaigos patalpos plotas arba vienu metu aptarnaujamas tik vienas lankytojas. Tačiau išlieka reikalavimas vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip vieną kartą per valandą, tačiau nebeįpareigojama to daryti plačiai atvėrus langus.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/bpc-

Keičiasi reikalavimai renginiams, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių  

Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga 2020 m. gegužės 21 dienos. sprendimu iš dalies pakeitė anksčiau nustatytus reikalavimus atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 asmenų. Netenka galios nuostata, kad renginiuose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims, (vyresniems  nei 60 metų ir sergantiems lėtinėmis ligomis). Netenka galios ir rekomendacija nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei. Nuo gegužės 30 dienos įsigalioja sprendimas įpareigoti renginius atvirose ir uždarose erdvėse organizuojantiems asmenims užtikrinti, kad renginiuose, kuriose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių (žiūrovų) būtų ne mažesnis nei 5 kvadratinių metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.

Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 30 dienos.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/bpc-