Gegužės 25 d. naujienos susijusios su COVID-19

Reikalavimai ugdymo organizavimui mokyklose

Karantino sąlygoms švelnėjant, atidaromos mokyklos. Nuo gegužės 25 d. į mokyklas leidžiama grįžti pradinio ugdymo (1-4 klasių) mokiniams, specialiųjų mokyklų mokiniams ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniams. Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams – nuo gegužės 30 d. Grįžti į mokyklas nėra privaloma, bet leidžiama, jei to pageidauja mokyklos bendruomenė. Mokyklos ir toliau gali dirbti nuotoliniu būdu.

Sveikatos apsaugos ministras  Aurelijus Veryga gegužės 21 d.  pasirašė sprendimą dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų ir švietimo pagalbos teikimo. Sprendime nurodomi reikalavimai kaip saugiai vykdyti ugdymo procesą.

Ugdant vaikus mokyklose, užtikrinti, kad mokiniai tiek per pamokas, tiek po pamokų mažiau kontaktuotų. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos turėtų būti organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje: skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei priskirtą patalpą. Turėtų būti koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžia ir pabaiga, pertraukų laikas,  kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Negali būti organizuojamas maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai. Siūloma svarstyti galimybę mokinių maitinimą organizuoti mokymosi klasėse.

Organizuojant ugdymo veiklą tarp sėdinčių mokinių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas. Šį atstumą reikėtų išlaikyti nuolatos tarp visų mokyklos darbuotojų. Patalpas vėdinti kas valandą, po kiekvieno užsiėmimo dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius. Pagal galimybę, organizuoti ugdymo procesą lauke, mokyklos teritorijoje, išlaikant atstumą tarp mokinių ir klasių. Rekomenduojama mokymosi pagalbą teikti mokiniams, patyrusiems sunkumų karantino metu, pasiūlyti jiems psichologinę pagalbą. Išlieka bendrieji reikalavimai, kad į mokyklas darbuotojai ir mokiniai ateina  be ūmių kvėpavimo takų ligų požymių, nekarščiuojantys.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/rengiamasi-grizimui-i-mokyklas-paskelbti-reikalavimai-del-ugdymo-organizavimo-istaigose

https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis%20d%C4%97l%20ugdymo%20organizavimo%20mokyklose%20ir%20%C5%A1vietimo%20pagalbos%20teikimo%20nuo%2005-25%20(1).pdf