Informacija apie miesto maudyklų būklę

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“, bei braidyklos Kultūros ir poilsio parke vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, todėl maudytis galima.

Artimiausias maudyklų vandens ir smėlio patikrinimas bus vykdomas rugpjūčio 17 d.

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2020.07.27

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

344,8

23

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Lėvens upė ties užeiga, „Berželis“ 2020.07.27

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

59,4

41

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2020.07.27

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

48,7

3

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.