Informacija apie miesto maudyklų būklę

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“ vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, todėl maudytis galima.  Kultūros ir poilsio parke esančioje braidykloje maudytis nerekomenduojame, nes vandens kokybė neatitinka higienos normos reikalavimų.

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2020.08.27

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

2419,6

1,2 × 10²

Vandens mėginių tyrimai neatitinka higienos normos reikalavimų.
Lėvens upė ties užeiga, „Berželis“ 2020.08.27

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

56,3

21

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2020.08.27

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

6,3

10

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.