Informacija apie miesto maudyklų būklę

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“, Kultūros ir poilsio parke vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, todėl maudytis galima.  

Žarniniai enterokokai yra laikomi normalia virškinimo trakto mikroflora, tačiau maudantis bakterijomis užterštuose vandens telkiniuose gali sukelti žaizdų, šlapimo ar tulžies takų infekcijas.

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2021.07.01

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

1,6 × 10²

1,4 × 10

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Lėvens upė ties užeiga, „Berželis“ 2021.07.01

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

3,1

< 1,0

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2021.07.01

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

7,5

< 1,0

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.