Informacija apie miesto maudyklų būklę

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės Piniavoje, bei Kultūros ir poilsio parke vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, todėl maudytis galima.

 

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2021.07.26

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

1,2 × 10²

1,7 × 10¹

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Lėvens upė Piniavoje 2021.07.26

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

1,9 x 10²

5,3 x 10¹

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2021.07.26

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

9,9 x 10¹

5,5 x 10¹

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.