Informacija apie miesto maudyklų būklę

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Lėvens upėje Piniavoje, bei Kultūros ir poilsio parke vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, todėl maudytis galima. O maudyklos Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla vanduo yra užterštas ir maudytis nerekomenduojame. Laukiame pakartotinio vandens mėginio tyrimo.

Primename, kad vertinant maudyklų vandens kokybę, yra atsižvelgiama į mikrobiologinius parametrus. Tiriamas žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) skaičius 100 mililitrų. Jų turi būti ne daugiau kaip 100. Žarninių lazdelių (Escherichia coli – E. coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 mililitrų turi būti ne daugiau kaip 1000. Žarninė lazdelė (E. coli), žarniniai enterokokai yra mikrobai, nuolat gyvenantys žmonių ir gyvulių žarnyne. Aptikus jų vandenyje, laikoma, kad vanduo užterštas, į vandenį pateko fekalijų, o su jomis ir patogeninių mikroorganizmų infekcinių ligų – vidurių šiltinės, dizenterijos, salmoneliozės ir kt. – sukėlėjų.

 

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2021.08.09

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

 5,9 × 10¹

3,3 × 10¹

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Lėvens upė Piniavoje 2021.08.09

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

2,2 x 10²

5,7 x 10¹

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2021.08.09

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

2,5 x 10³

1,6 x 10²

Vandens mėginių tyrimai neatitinka higienos normos reikalavimų