Informacija apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą karantino laikotarpiu

Koronavirusines infekcijos (COVID-19) karantino laikotarpiu visiems į sveikatos priežiūros įstaigas stacionarizuojamiems pacientams, turi būti atliekamas viruso SARS-CoV2 tyrimas. Jeigu pacientui paskiriamas planinis gydymas stacionare, šis tyrimas atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 24 val. Valstybės ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendime nr. V-899, numatyta, kad su pacientu gali likti kitas asmuo, būtinajai jo slaugai ir priežiūrai užtikrinti, jeigu šiam asmeniui yra atliktas tyrimas dėl Covid-19 ligos nustatymo.

Kol nėra gautas viruso SARS-CoV2 tyrimo atsakymas, stacionarizuojamas pacientas palatoje turi būti vienas, o įstaigos personalas atsižvelgdamas į paciento būklę naudoja II arba III lygio apsaugos priemonių rinkinį. Stacionarizuojamas pacientas privalo pasirašyti sutikimą, kad neišvyks iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir sutinka izoliuotis atskiroje palatoje, iki kol bus gauti viruso SARS-CoV2 tyrimo rezultatai.

Pacientams, kurie išleidžiami gydytis ambulatoriškai, viruso SARS-CoV2 tyrimas atliekamas jeigu pasireiškė ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomų. Jeigu pasireiškus šiems simptomams, pacientai buvo tiriami dėl Covid-19 ligos, jie pasirašo sutikimą, kad lauks tyrimo atsakymo ir izoliuosis nurodytoje vietoje.

Pacientams nepasirašiusiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktų sutikimų, taikomas būtinasis hospitalizavimas ir izoliavimas. Visi asmenys, kurie pažeidžia nustatytą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarką bei užkrečiamųjų ligų valdymo taisykles, gali būti hospitalizuojami ir izoliuojami be jų sutikimo, nes sukelia pavojų aplinkinių sveikatai.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20%C4%AEPAREIGOJIMO%20ASMEN%C5%B2%20VEIKSMUS%20LAIKYTI%20PAVOJUMI%20APLINKINI%C5%B2%20SVEIKATAI%20(V-900).pdf

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20ASMENS%20SVEIKATOS%20PRIE%C5%BDI%C5%AAROS%20PASLAUG%C5%B2%20TEIKIMO%20ORGANIZAVIMO%20PASKELBUS%20KARANTIN%C4%84%20LIETUVOS%20RESPUBLIKOS%20TERITORIJOJE%20PAKEITIMO%20(V-899).pdf