Kas yra „viena sveikata“ ir „sveikata visose politikose“?

„Viena sveikata“ yra požiūris į žmonių visuomenės sveikatą kaip neatsiejamą nuo gyvūnų ir aplinkos sveikatos. Todėl dažnai kalbama apie vieną visos planetos sveikatą. Tokio požiūrio laikosi Pasaulinė sveikatos organizacija, o nuo 2008 m. tokį požiūrį skatina ir ES integruodama jį į savo strateginius dokumentus. Toks požiūris reiškia, kad politika, teisėkūra, mokslas sveikatos srityje turi bendradarbiavimui apjungti daugelį veiklos sektorių – politikos, žmonių sveikatos, veterinarijos, ekologijos, žemės ūkio, farmacijos pramonės, maisto gamybos ir kt. – pripažįstant, kad žmonių sveikata labai susijusi su augalų, gyvūnų ir aplinkos, kurioje visi egzistuojame, sveikata. „Vienos sveikatos“ principo įgyvendinimui labai svarbus yra minėtų sektorių bendradarbiavimas vietos, regiono, nacionaliniu ir pasaulio mastu, nes priežastys, darančios poveikį žmonių sveikatai, peržengia miestų ir valstybių ribas. „Vienos sveikatos“ koncepcija labai aktuali maisto saugos, zoonozių (ligų, kurios gali būti perduodamos tarp gyvūnų ir žmonių) ir kovos su mikrobų atsparumu antibiotikams (kai antibiotikų paveiktos bakterijos pasikeičia tapdamos labiau joms atsparios) srityse. Todėl, siekiant išvengti zoonozių protrūkių, maisto saugos problemų ar kovojant su antimikrobinio atsparumo epidemija, labai svarbu, kad tarp įvairių sektorių būtų dalinamasi epidemiologine, laboratorine ir kita reikalinga informacija. Tuo pat metu valdžios atstovai, mokslininkai, kiti įvairių sektorių specialistai turėtų bendradarbiauti vietos, nacionaliniu ar pasauliniu mastu reaguodami į grėsmes žmonių sveikatai.  Tuo tarpu „sveikatos visose politikose“ sąvoka suprantama kaip daugiau vietos ar nacionalinės valdžios atsakomybė už jos priimamų sprendimų poveikį žmonių sveikatai, tačiau gali būti taikoma ir viršnacionalinio lygio sprendimų priėmėjams. Principo „sveikata visose politikose“ esmė – atsakomybė už viešosios politikos sprendimų įgyvendinimo pasekmės žmonių sveikatai ir sveikatos sistemai. Todėl bet kurio lygmens politikai priimdami sprendimus, susijusius su įvairiais sektoriais, privalo atsižvelgti į tų sprendimų įtaką visuomenės sveikatai. Nors visa valdžia atsakinga už savo piliečių sveikatą, tačiau tiesiogiai su žmonių sveikata susijusios vietos ar nacionalinio lygmens valdžios įstaigos ir valdininkai turi būti pagrindiniai šio principo įgyvendintojai. „Sveikatos visose politikose“ principą jie turėtų įgyvendinti bendradarbiaudami su kitais sektoriais ir darydami jiems atitinkamą įtaką. Valdžios atsakomybė už žmonių sveikatą nėra visiškai nauja sąvoka. Pasaulio sveikatos organizacija savo 1946 m. konstitucijoje skelbia: „Vyriausybės yra atsakingos už savo piliečių sveikatą. Ši atsakomybė gali būti įgyvendinama tik adekvačiomis sveikatos ir socialinėmis priemonėmis“.

Parengė Virginija VaičekonienėPanevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotoja