Peržiūrėti įrašą

Mokinių profilaktinis sveikatos patikrinimas

Mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo reikia kreiptis į šeimos gydytoją, taip pat į …

Lankstinuko konkursas „Triukšmas ir sveikata“, skirtas Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai

2017 m. kovo 24–balandžio 26 d. visuomenės sveikatos biuras organizavo lankstinuko konkursą „Triukšmas ir sveikata“, skirtą Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai paminėti. Pagrindinis jo tikslas – skatinti mokinius domėtis triukšmo poveikiu sveikatai. Konkurse dalyvavo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–10 klasių mokiniai. Daugiau informacijos rasite čia: Renginio aprašymas