Kita

Panevezio_m_2018 stebesenos ataskaita

 Prisegtos bylos:

 

   Traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, analizė

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų profilaktikos ir Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistai parengė traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, analizę.

2011-06-30