Lietuvos Respublikoje įsigaliojus karantinui, bus atliekami patikrinimai ir taikoma atsakomybė

Nuo kovo 16 d. 00.00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje įsigaliojus karantinui, Panevėžio miesto savivaldybė privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d., nutarimo Nr. 207 reikalavimų dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos (3.2. punktas), todėl praneša, kad bus atliekami patikrinimai. Esant reikalui – pasitelkiant ir policijos, Visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamento pareigūnus.

Asmenims bei juridinių asmenų vadovams už karantino sąlygų nepaisymą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta griežta atsakomybė: bauda asmenims nuo 300 iki 560 Eur ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1400 iki 3000 Eur. Be to, informuojame, kad neatsakingas asmenų elgesys gali užtraukti ne vien tik administracinę, bet ir baudžiamąją atsakomybę, jeigu tai gali sukelti pavojų kitiems asmenims.

Savivaldybė tiki, kad Panevėžio miesto gyventojai ir juridiniais asmenys, kurių veikla laikinai stabdoma, yra pakankamai sąmoningi ir laikysis nustatytų reikalavimų, kad būtų apsaugota gyventojų sveikata bei jų gyvybė.