Maudymosi sezonas prasideda

Birželio 1 d. Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d. Maudyklų vandens tyrimai atliekami dar neprasidėjus maudymosi sezonui (gegužės 31 d.) ir reguliariai, kas dvi savaites kartojami (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais, iki rugsėjo 6 d.). Nustačius, kad vanduo neatitinka higienos normos reikalavimų, bus atliekami papildomi tyrimai.

      Maudyklų vandens tyrimai bus atliekami Nevėžio upėje ties „Ekrano“ gamykla, Lėvens upėje ties užeiga „Berželis“ ir braidykloje Kultūros ir poilsio parke.

 Mėginiai bus imami pagal grafiką:

Eil. Nr. Mėginių paėmimo vieta Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
1. Nevėžio upė ties Ekrano gamykla 31 d.

14 d.

28 d.

12 d.

26 d.

9 d.

23 d.

6 d.
2. Lėvens upė tie užeiga Berželis 31 d.

14 d.

28 d.

12 d.

26 d.

9 d.

23 d.

6 d.
3. Kultūros ir poilsio parko braidykla 31 d.

14 d.

28 d.

12 d.

26 d.

9 d.

23 d.

6 d.

 

      Stebimų maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir galima saugiai maudytis. Vandens kokybės tyrimus kas dvi savaites atliks Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.

Informacija apie tyrimų rezultatus bus skelbiama www.panevezysvsb.lt, bei „Facebook“ paskyroje, taip pat Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje, bei maudyklų informaciniuose stenduose.