Maudytis vandenyje galime saugiai

Panevėžio miesto maudyklų (Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla, Lėvens upė ties užeiga „Berželis“) vandens ir smėlio mėginių, paimtų liepos 8 d., mikrobiologiniai mėginiai atitinka nustatytus reikalavimus.