Vandens telkinių kokybė ir toliau išlieka puiki

Panevėžio miesto maudyklų (Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla, Lėvens upė ties užeiga „Berželis“) vandens ir smėlio mėginių, paimtų liepos 22 d., mikrobiologiniai mėginiai atitinka nustatytus reikalavimus.