Minime Europos judumo savaitę

Jos tikslas – skatinti darnų transporto priemonių naudojimą ir pakviesti žmones išbandyti transporto alternatyvas, galinčias pakeisti automobilį.

Šia proga kviečiame aktyviai dalyvauti Visuomenės sveikatos biuro organizuojamose Europos judumo savaitės projekto „Judumas ir švari aplinka = mūsų sveikata“ renginiuose, o galbūt  patiems organizuoti tvarų judumą skatinančius renginius mūsų savivaldybėje bei skleisti žinią apie tvarų judumą savivaldybės gyventojams.

2019 metų Europos judumo savaitės tema – Žingsniuokime kartu!

Europos judumo savaitės vadovas