Mokinių profilaktinis sveikatos patikrinimas

Mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.
Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo reikia kreiptis į šeimos gydytoją, taip pat į gydytoją odontologą, kuris įvertins dantų ir žandikaulių būklę. Svarbu žinoti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų.
Sveikatos patikrinimo rezultatai labai svarbūs ugdymo procese. Pagal gydytojo rekomendacijas sužinoma, kokios pagalbos mokiniui reikia, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, pažymėjime įrašoma, kokių priemonių reikėtų imtis skubios pagalbos atveju mokykloje. Pažymėjimuose nurodoma informacija, pagal kurią sudaromos kūno kultūros ugdymo grupės. Duomenys apie mokinių sveikatą naudojami stebėsenai ir analizei.