Mokyklinio 12-15 metų amžiaus vaikų emocinės sveikatos stiprinimo programa

Vaikų sveikata – vieną didžiausių gyvenimo vertybių ir gyvenimo kokybės rodiklių.

Pasaulinė sveikatos organizacija apibūdina sveikatą kaip fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę, o ne tik ligų ar negalavimų nebuvimą. Mokinių sveikatai ir savijautai turi reikšmės vidiniai ir išoriniai veiksniai: paveldimumas, fizinė, psichologinė, socialinė aplinka, gyvenimo būdas, asmeninės nuostatos ir įpročiai. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis mūsų sveikata apie 50 proc. priklauso nuo gyvenimo būdo.

Psichologinis arba emocinis smurtas – tai ne fizinio kontakto priešiški elgsenos modeliai: menkinimas, žeminimas, kvailinimas, grasinimas, tyčiojimasis, užgauliojimas ar manipuliavimas. Visa tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, pavyzdžiui, kai nuolat nepagrįstai kritikuojama, šaukiama, gąsdinama imtis fizinių veiksmų. Visoje Lietuvoje vaikai patiria patyčias. Atlikti tyrimai rodo, kad tyčiojamasi visur: mokykloje, namuose, gatvėje ir t.t.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro) sveikatos stiprinimo Panevėžio miesto mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos programos (toliau – Programa) paskirtis – mokyti vaikus rūpintis savo bei aplinkinių emocine bei psichine sveikata, skatinant aktyviai dalyvauti užklasinėje veikloje, daugiau bendrauti. Sveikatos stiprinimo programos trukmė – 3 mėnesiai (pagal individualų planą). Mokyklose pagal iš anksto sudarytą ir su mokyklomis suderintą grafiką vyks užsiėmimai.

Programos tikslas – gerinti ir stiprinti Panevėžio m. mokinių psichinę, emocinę sveikatą, suteikiant žinių bei pravedant praktinius užsiėmimus.

Pagrindiniai Programos uždaviniai:
1. suteikti mokyklinio amžiaus vaikams informacijos jų psichinės sveikatos ypatumus.
2. skatinti vaikus bendrauti su bendraamžiais, tėvais bei aplinkiniais.
3. pravesti praktinius užsiėmimus, kurie padėtų vaikams valdyti stresą, emocinę būklę, elgesį.
4. skatinti mokytis nesityčioti iš bendraamžių, turinčių kitokią išvaizdą, iš bendraamžių su negalia, iš pagyvenusių žmonių; atkreipti dėmesį į virtualios erdvės patyčias bei jų prevenciją.
5. skatinti mokyklinio amžiaus vaikus užsiimti papildoma veiklą, kuri gerintų psichinę, emocinę sveikatą ir didintų pasitikėjimą savimi: fizinio aktyvumo užsiėmimai, meno terapija ir kt.

Programą koordinuoja visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Giedrė Kundrotienė, tel. (8 45) 46 75 06, el. p. giedre.kundrotiene(eta)panevezysvsb.lt