Mokytojams rekomenduojama, ką ir kaip kalbėti su mokiniais apie COVID-19 ligą

Sveikatos apsaugos ministerija, rūpindamasi mokinių emocine sveikata, parengė rekomendacijas mokytojams, kaip tinkamai bendrauti su mokiniais kalbantis apie Covid-19 ligą sukeliantį koronavirusą.

Mokytojams rekomenduojama reguliariai kalbėti su mokiniais apie Covid-19 skiriant dalį klasės valandėlės ar pamokos laiko. Mokiniams reikėtų pristatyti faktus apie Covid-19, informuoti, kad vyriausybė, tarptautinės organizacijos, medikai daug dirba spręsdami šią problemą ir situacija yra valdoma. Mokytojai turėtų remtis tik patikimais, mokslu grįstais informacijos šaltiniais bei mokyti mokinius, kaip atsirinkti patikimą informaciją.

Mokiniams reikėtų paaiškinti, ką jie gali padaryti, kad pasirūpintų savimi ir kitais visuomenės nariais. Turi būti akcentuojama, jog siekiant suvaldyti pandemiją, labai svarbus kiekvieno iš mūsų atsakingas elgesys, kad svarbu laikytis valdžios rekomendacijų ir reikalavimų (pavyzdžiui, nesiburiuoti, dėvėti kaukes, dažnai plautis rankas). Taip pat mokiniai turi būti skatinami užduoti jiems rūpimus klausimus, jaustis išklausyti ir suprasti. Diskusijas su mokiniais patariama pakreipti pozityvia linkme, pavyzdžiui pristatant geras naujienas apie kovą su koronavirusu.

Covid-19 pandemijos sukelta situacija gali kelti įvairiausius jausmus – baimę, išgąstį, nerimą, liūdesį. Todėl rekomenduojama padėti mokiniams atrasti įvairių nusiraminimo būdų: piešimas, kvėpavimo pratimai, fiziniai užsiėmimai ir kt. Patariama diskutuoti apie įvairias galimas nusiraminimo formas bei papasakoti, kaip patys mokytojai jaučiasi dėl Covid-19 ir kas padeda jiems įveikti dėl to kylantį stresą ar nerimą. Pastebėję žymius mokinio elgesio pokyčius, mokytojai turėtų pasikalbėti su mokinio tėvais bei apie tai informuoti mokyklos psichologą.

Daugiau informacijos:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos-kaip-mokytojui-bendrauti-su-mokiniais.pdf