Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė naują leidinį „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2021″

Leidinio tikslas – pateikiant naujausius su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusius statistinius duomenis, atspindinčius vartojimo tendencijas, neigiamas socialines, sveikatos, teisines ir kitas pasekmes, prisidėti prie visuomenės informavimo, jos sveikatos saugojimo, psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo bei politikos formavimo šioje srityje.

Leidinyje pateikta ir tabako gaminių vartojimo tendencijų, prevencijos ir kontrolės situacijos apžvalga, taip pat atskleidžiamos kitos aktualios problemos, susijusios su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu ir jo padariniais. Pastaruoju metu itin aktyviai diskutuojama apie elektroninių cigarečių vartojimą ir su tuo susijusias žalas. Sparčiai auganti šių gaminių rinka rodo, kad žmonės ieško alternatyvų tabako gaminiams. Su rūkymu susijusiomis ligomis sergančių asmenų skaičius 2020 m. sumažėjo, tačiau mirusių asmenų dėl su rūkymu susijusių piktybinių navikų skaičius lieka stabilus.

Leidinį „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2021“ galite rasti čia https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Psichoaktyviosios_medziagos_tendencijos_ir_pokyciai_2021.pdf

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija