Nevėžio upėje ties Ekrano gamykla maudytis galima

Šią savaitę atlikus pakartotinį šios maudyklos vandens tyrimą, nustatyta, kad vanduo atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, maudytis saugu.