Lietuvos Respublikos Seimas – www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Sveikatos aspaugos ministerija – www.sam.lt
Panevėžio miesto savivaldybė – www.panevezys.lt
Higienos institutas – www.hi.lt
Lietuvos sveikatos informacijos centras – www.lsic.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras – www.vspc.lt
Narkotikų, tabako ir akoholio kontolės departamentas –  www.ntakd.lt
Užkrečiamų ligų ir AIDS centras  www.ulac.lt
Ekstremalių sveikatai situacijų centras – www.essc.sam.lt
Radiacinės saugos centras – www.rsc.lt
Trakų sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras – www.smlpc.lt
Lietuvos bioetikos komitetas – bioetika.sam.lt
Higienos instituto darbo medicinos centras – www.dmc.lt
Pirmoji pagalba – www.pirmojipagalba.lt
Valgymo sutrikimų centras – www.valgymosutrikimai.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centras – www.panevezys.vvspt.lt
Panevėžio miesto stomatologinė poliklinika – http://www.pmsp.lt/
Panevėžio miesto poliklinika – http://www.paneveziomp.lt/lt/
Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis  – http://www.pangreitoji.lt/
VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras  – www.fmrc.lt
Panevėžio priklausomybės ligų centras – www.pplc.lt
VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

KONSULTACIJOS IR NE TIK

Krizių įveikimo centras – http://www.krizesiveikimas.lt/main/
Jaunimo psichologinės paramos centras – http://www.jppc.lt/
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija – http://www.klausau.lt/
Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt/
Nebijok kalbėti – http://nebijokkalbeti.lt/

NAUDINGOS NUORODOS UŽSIENYJE

European health for all database – http://data.euro.who.int/hfadb/
World Health Organization – http://www.euro.who.int/en/home
The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – http://www.ecdc.europa.eu/index.html
The Public Health Portal of the European Union – http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm
World Health Organisation – http://www.who.int/en/
HELP” For a life without tobacco – http://en.help-eu.com/pages/index-2.html
EUPHIX: EU Public Health Information & Knowledge System – http://www.euphix.org/