Prisegtukai:

 

Knyga „Kas atsitiko tavo tėvams?“, skirta vyresnio amžiaus vaikams (nuo 12 metų), kurių tėvai turi psichikos sveikatos problemų. Joje paprasta kalba pasakojama apie tai, kas yra psichikos liga, gydymo būdus, vaikų jausmus bei išgyvenamas sunkias situacijas. Leidžiant knygą buvo pasinaudota Suomijos sveikatos ir gerovės instituto (angl. National Institute for Health and Welfare) kolegų patirtimi

Elektroninė knyga nemokamai prieinama   adresu http://www.vpsc.lt/kasatsitikotavotevams.pdf
VPSC informacija
2012-11-29……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naujos metodinės rekomendacijos „Sveikatą stiprinančią mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras šių metų balandžio mėnesį išleido naujas metodines rekomendacijas „Sveikatą stiprinančią mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ . Šias metodines rekomendacijas parašė dvi autorės: Higienos instituto dr. Aldona Jociutė ir  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės  sveikatos administratorė.Dalia Sabaliauskienė.
Vystant sveikatos stiprinimo procesus, 2007 m. buvo parengtos ir išleistos „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodiklių ir jų taikymo“ metodinės rekomendacijos, kuriomis jau treji metai sveikatos stiprinimo procesams mokykloje įsivertinti naudojasi bendrojo lavinimo mokyklos. Nuo šiol tokią priemonę turės ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos. Šios metodinės rekomendacijos padės stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenių gebėjimus nustatyti ir valdyti kokybinius ir kiekybinius sveikatą stiprinančios veiklos mokykloje pokyčius.
Metodinės rekomendacijos parengtos taip, kad būtų suprantamos ikimokyklinio ugdymo specialistams, atliekantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus auditą. Ikimokyklinio ugdymo mokykloms, esančioms Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, šios metodinės rekomendacijos padės įsivertinti sveikatinimo veiklos pasiekimus, pamatyti pokyčius bei tobulinti veiklą, išryškinti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti mokyklos bendruomenės nariams ir kitoms mokykloms. Ikimokyklinio ugdymo mokykloms, planuojančioms tapti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, šios metodinės rekomendacijos gali būti vertinga priemonė fiksuojant esamus pasiekimus ir trūkumus bei numatant priemones jiems pašalinti.        Parengtos pavyzdinės iliustracijos gali būti orientyras ikimokyklinio ugdymo mokyklos specialistams rengiant ir koreguojant sveikatos stiprinimo programas, mokyklos pripažinimui sveikatą stiprinančia mokykla.
Tikimės, kad šis leidinys padės specialistams įsivertinti vykdomą sveikatos stiprinimo veiklą ir ieškoti naujų sprendimų vaikų sveikatos labui.
Leidinį galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje adresu http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Publikacijos_leidiniai/SSM_%20veiklos_verttinimo_rodikliai.pdf

Vaikų sveikatos skyriaus
visuomenės sveikatos administratorė
Dalia Sabaliauskienė
Tel. (8 5) 247 7347
www.smlpc.lt

2011-04-18
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                      

Kaip tapti Sveikatą stiprinančia mokykla

Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi.
Sveikatos stiprinimo idėja remiasi:
• vertybėmis ir požiūriais, kurie grindžiami darbo organizavimu mokykloje bei personalo veikla;
• glaudžiais ryšiais su moksleivių tėvais;
• savivaldybės, visuomenės ir mokyklos bendradarbiavimu;
• palankia politine ir įstatymine situacija.

Informacija plačiau: http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikata/sveikata_stiprinanti_mokykla/

2011-02-08