Oro kokybė

Informuojame, kad Panevėžio mieste kietųjų dalelių ir azoto dioksido koncentracijos aplinkos ore viršijo nustatytas ribines vertes.
Smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija aplinkos ore taip pat ženkliai padidėjo iki pavojingo sveikatai lygio.
Vasario 23-25 d. vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Aukštos koncentracijos (KD10; KD2,5; NO2) išsilaikys kelias dienas. Labai didelė tikimybė, kad kietųjų dalelių KD10 24 val. ribinė vertė bei azoto dioksiodo 1 val. ribinė vertė vėl bus viršyta (santykinai žemesnės, bet vistiek labai taršios koncentracijos bus apie vidurdienį).
Rekomenduojame riboti aktyvią veiklą lauke. Nedeginti, nekurti jokių laužų. Pagal galimybes būstų patalpų nešildyti kietuoju kuru (pvz., šią savaitę naudoti dujinį ar elektrinį šildymą).