Oro kokybė Panevėžyje

2021 m. vasario 7 d. pagal oro kokybės tyrimo stočių (OKTS) statistinius paros duomenis Panevėžyje fiksuota padidėjusi kietųjų dalelių koncentracija (KD10) 91 (µg/m3) (norma – 50 (µg/m3)) aplinkos ore.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://gamta.lt nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.