Oro kokybė Panevėžyje

Vasario 8 d.  naktį ir rytą KD10 koncentracija Panevėžio mieste buvo padidėjusi 57 (µg/m3) (norma – 50 (µg/m3)), tačiau antroje dienos pusėje, sustiprėjus vėjui, teršalų aplinkos ore sklaidos sąlygos tapo palankios.
Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://gamta.lt  nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.