Oro kokybė spalio 22 d.

Kaune Petrašiūnuose vidutinė KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Oras_191022v