Panevėžio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad vandens kokybė maudyklose atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta. Smėlis ir vanduo švarūs, todėl maudytis galima.

Tyrimai buvo atlikti birželio 15 dieną dvejose maudyklose: Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“.