Panevėžio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad vandens kokybė maudyklose atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta. Smėlis ir vanduo švarūs, todėl maudytis galima.

Tyrimai buvo atlikti birželio 29 dieną trijose maudyklose: Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla, Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“ ir  Nevėžio upė, Poilsio parke.

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2020.06.29

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

360,9

 

 

26

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normų reikalavimus ir tinkamas maudytis.
Lėvens upė ties užeiga, „Berželis“ 2020.06.29

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

275.5

 

 

31

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normų reikalavimus ir tinkamas maudytis.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2020.06.29

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

20,1

 

 

5

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normų reikalavimus ir tinkamas maudytis.