Panevėžio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“ vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta. Smėlis ir vanduo švarūs, todėl maudytis galima.

Panevėžio miesto kultūros ir poilsio parke maudytis nerekomenduojame, nes liepos 13 d. paimtas tyrimas parodė, kad žarninių lazdelių (Escherichia coli) norma yra viršyta ir neatitinka higienos normų reikalavimų.

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2020.07.15

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

1119,9

18

Vandens mėginių tyrimai neatitinka higienos normų reikalavimus ir netinkamas maudytis.
Lėvens upė ties užeiga, „Berželis“ 2020.07.15

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

90,5

9

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normų reikalavimus ir tinkamas maudytis.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2020.07.15

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

  1,0

<1,0

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normų reikalavimus ir tinkamas maudytis.