Panevėžio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai

Birželio 1 d. atlikti planiniai įteisintų Panevėžio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai. Vandens temperatūra siekia 14,9-15,1  laipsnių, o vandens kokybė, pagal  tyrimų rezultatus, visose maudyklose atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, tad jose maudytis yra saugu. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta. Visą maudymosi sezoną vanduo yra  tiriamas kas 2 savaites.