Panevėžio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose Nevėžio upės ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upės, ties užeiga „Berželis“ vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta. Smėlis ir vanduo švarūs, todėl maudytis galima.

Panevėžio miesto kultūros ir poilsio parke maudytis nerekomenduojame, nes rugpjūčio 13 d. paimtas tyrimas parodė, kad žarninių lazdelių (Escherichia coli) norma yra viršyta ir neatitinka higienos normos reikalavimų. Paimtas pakartotinis tyrimas, apie rezultatus informuosime papildomai.

Maudyklų pavadinimas Mėginio paėmimo data Mėginio pavadinimas Mėginio rezultatas Išvada
Maudykla Poilsio parke, Nevėžio upė 2020.08.13

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

2419,6

35

Vandens mėginių tyrimai neatitinka higienos normos reikalavimų ir netinkamas maudytis.
Lėvens upė ties užeiga, „Berželis“ 2020.08.13

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

95,9

21

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus ir tinkamas maudytis.
Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla 2020.08.13

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml

Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml

 11

18

Vandens mėginių tyrimai atitinka higienos normos reikalavimus ir tinkamas maudytis.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena poilsiautojams, kad prieš brendant į vandenį, reikia įsitikinti, kad maudytis jame yra saugu. Maudantis užterštuose vandens telkiniuose, rizikuojama savo sveikata. Oficialiuose paplūdimiuose vanduo nuolat tiriamas ir informacija apie jo kokybę visiems prieinama.

Ligų sukėlėjai maudantis į žmogaus organizmą patenka per burną įkvepiant, geriant vandenį ar jį naudojant rankų, vaisių, daržovių plovimui. Priklausomai nuo patekusio į organizmą sukėlėjo, žmogus gali susirgti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis, tačiau dažniausiai tai būna ūminės žarnyno infekcijos, pasireiškiančios pilvo skausmais bei viduriavimu.