Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste 08.4.2-ESFA-R-630-51-0004“ įgyvendinimui.
Projekto įgyvendinimui skirta 216 tūkst. Eur ES investicijų, Panevėžio miesto savivaldybės dalis sudaro dar 17 tūkst. Eur. Bendra projekto vertė daugiau nei 234 tūkst. Eur.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, vykdyti veiklas, susijusias su sveikatos raštingumo didinimu.
Projekto tikslas – padidinti Panevėžio miesto savivaldybės vaikų (iki 18 metų) ir senjorų (vyresnio amžiaus asmenų) sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti sveikos gyvensenos įpročius.
Projekto uždavinys – sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, skatinti sveiką senėjimą.
Projekto tikslinė grupė – vaikai iki 18 metų ir vyresnio amžiaus asmenys (senjorai).
Projekto metu bus vykdomos tokios veiklos: fizinio aktyvumo įgūdžių lavinimo seminarai, sveikatinimo stovyklos vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms, pirmosios pagalbos teikimo seminarai, filmų apie sveikatą peržiūros bei diskusijos, protmūšių vaikams organizavimas, internetinių sveikatinimo seminarų organizavimas ir kt. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Panevėžio mieste vykdyti veiklas, kuriomis bus didinamas vaikų ir senyvo amžiaus žmonių sveikatos raštingumas, akcentuojama sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, bet kokiame amžiuje, svarba.
Projektas pasirašytas 2018 m. birželio mėn. Projektas planuojamas vykdyti iki 2022 m. birželio mėn.