Projektas „Psichotropinių medžiagų įtaka lytiškumui“

Panevėžio „Vyturio“ ir „Vilties“ progimnazijų 7 ir 8 klasių mokiniai bei šių mokinių tėveliai dalyvavo psichologo psichoterapeuto Nerijaus Oginto paskaitose-diskusijose „Psichotropinių medžiagų įtaka lytiškumui“, kurias organizavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas projektą „Psichotropinių medžiagų įtaka lytiškumui“, finansuojamą Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Mokiniai bei tėveliai supažindinti su žalingų įpročių įtaka lytinei ir reprodukcinei sveikatai. Dalyviai įgijo žinių, kurios suteiks pasitikėjimo savimi. Žinių pagrindu mokiniai gebės priimti geresnius sprendimus, susijusius su psichotropinių medžiagų vartojimu, lytiškumu, geriau supras savo poelgius ir atsakomybę už juos. Labai svarbu į lytinį ugdymą bei psichotropinių medžiagų įtaką sveikatai žinių gerinimą įtraukti mokinių tėvelius, kurie sužinojo tą patį ką išgirdo jų vaikai bei turėjo galimybę aktyviai diskutuoti, išreikšti savo nuomonę bei mintis.