Rekomendacijos gyventojams: kaip apsisaugoti nuo degančių padangų poveikio sveikatai

NVSC specialistų komentaras iš įvykio vietos:

Įvykio vietoje objektas atvira ugnimi nebedega, bet dūmai rūksta. Juos vėjas neša šiaurės rytų kryptimi į Pramonės rajoną, todėl dalis šio rajono skęsta rūke. Jaučiamas labai stiprus svylančios gumos kvapas ir tai nėra gerai, kadangi kvapas parodo, kad ore esama cheminių medžiagų.

JAV valstybinės aplinkos apsaugos agentūra, nurodo, kad degant padangom į aplinkos orą išsiskiria apie 80 lakiųjų cheminių medžiagų, kietosios dalelės, taip pat – 16 pavadinimų sunkieji metalai.

Minėtoms medžiagoms patekus į aplinką, jų mišinys sukuria specifinį kvapą, todėl ten kur jaučiamas specifinis kvapas, NVSC specialistai siūlo ir toliau laikytis atsargumo priemonių pagal NVSC rekomendacijas (žr. žemiau 2019-10-16 pranešimą)

Įvertinus orų prognozę, matyti, kad vėjas kol kas ir toliau pūs Pramones rajono link, o sekmadienį atsisuks į Alytaus rajono Miklusėnų gyvenvietę.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atsako į dažniausiai užduodamus į NVSC besikreipiančių žmonių klausimus:

Ar vis dar pavojinga lauke? Ar vaikus leisti į ugdymo įstaigas? Ar užterštos ir vidaus patalpos?

Šiąnakt Pramonės rajone įmonės „Ekologistika“ patalpose kilęs gaisras lokalizuotas, tačiau degimo-smilkimo procesas vis dar vyksta, todėl Alytaus miesto ir Alytaus rajono paveiktų teritorijų gyventojams rekomenduojame vengti būti lauke, uždaryti langus ir uždengti šulinius bei nenaudoti jų vandens maistui. Taip pat, šiose teritorijose reikėtų nepalikti lauke ir gyvulių bei naminių gyvūnų.

Vėjo krypčiai esant Pramonės rajono teritorijos link nutarta nestabdyti ugdymo proceso Alytaus miesto vaikų ugdymo įstaigose, tačiau tebegalioja draudimas ugdymo procesą vykdyti lauke, nenaudoti ventiliacijos įrenginių. Taip pat paskelbta rekomendacija pramonės teritorijoje esančioms įmonėms nutraukti darbą, siekiant išvengti pavojaus darbuotojų sveikatai, paprašyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įvertinti pramonės rajone esančių maisto gamybos įmonių pagamintos produkcijos saugą.

Šiandieną NVSC specialistai organizavo oro mėginių paėmimą cheminiams tyrimams darželyje „Putinėlis“. Laboratorinių tyrimų rezultatų apie kietąsias daleles laukiama rytoj po pietų, o poryt tikimasi atsakymų apie lakiuosius organinius junginius ore. Pagal atliktus tyrimus, galėsime įvertinti patalpų oro kokybę.

NVSC specialistai taip pat organizavo šachtinių šulinių, esančių Miklusėnų gyvenvietėje, vandens tyrimus dėl arseno, švino, benzeno, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių ištyrimo. Vandens tyrimų rezultatų tikimasi rytoj.

Kol nebus tyrimų rezultatų šulinių vandenį gyventojams vartoti draudžiama.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad siekdami išvengti ūmių ir lėtinių sveikatos sutrikimų, tol, kol nebus visiškai likviduotas gaisras Alytuje, nustatytos jo padarinių paveiktos teritorijos ir pranešta, kad gyventojams saugu, rekomenduojame visiems gyventojams, gyvenantiems ir dirbantiems pavėjui nuo gaisro vietos:

Tie, kurie jaučia tiesioginį poveikį ar diskomfortą (mato juodus dūmus, uodžią specifinį kvapą), evakuotis į priešvėjinę gaisrui vietą. Ypač rekomenduojame pasišalinti iš gaisro dūmų paveiktų teritorijų besilaukiančioms, maitinančioms motinoms kartu su kūdikiais.
Visiems būti gerai izoliuotuose uždarose patalpose, užsidarius langus.
Jei patalpose yra mechaninė oro vėdinimo sistema, kondicionavimas ar rekuperacija, išjungti šių sistemų įrenginius.
Nevartoti maistui lauke augančių vaisių daržovių, javų.
Visus lauke esančius daiktus, su kuriais kontaktuojama (lauko baldus, automobilius ir pan.) gerai nuplauti.
Alytaus miesto ir aplinkinių vietovių mokyklose neorganizuoti kūno kultūros pamokų lauke, darželiuose nevesti vaikų į lauką.
Apsaugoti nuo taršos vandens šaltinius: sandariai uždengti šulinius ir nenaudoti jų vandens maistui.
Atkreipiame dėmesį, kad padangų gaisro gesinimo darbai trunka ilgesnį laiką, nei įprasto gaisro ir net kai vizualiai nesimato degimo, padangos vis dar smilksta, į aplinkos orą skirdamos pavojingas sveikatai medžiagas. Nuo smilkstančių padangų į aplinką patenka daug daugiau kenksmingų cheminių medžiagų lyginant su degančiomis, nes smilkstant yra žemesnė temperatūra ir teršalai nesudega. Deginamos padangos išskiria visą puokštę cheminių medžiagų iš kurių kenksmingiausios yra benz(a)pirenas, benzenas, arsenas, švinas. Šias medžiagas žmonės gali ne tik įkvėpti, bet jos gali užteršti ir paviršinius vandenis, patekti į gruntą, nusėsti ant dar nenuimto derliaus.