Ruošiamės maudymosi sezono pradžiai

Maudymosi sezonas oficialiai prasideda birželio 1-ąją dieną, nors vandens temperatūra maudyklose sušilo tik iki 10 laipsnių. Kaip ir kasmet, Panevėžio miesto savivaldybė vasaros sezonui parengė du paplūdimius – Nevėžio upė ties „Ekrano“ gamykla ir Lėvens upė ties užeiga „Berželis“. Laukiant maudymosi sezono pradžios, šių metų gegužės 21 dieną patikrinti Panevėžio  mieste esantys viešieji paplūdimiai. Visą maudymosi sezoną yra vykdoma vandens kokybės mikrobiologinė patikra bei visuomenės informavimas.

 Informuojame, kad stebimų maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybė atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir galima saugiai maudytis. Jei vanduo neatitiks higienos reikalavimų, gyventojus informuosime.

Vandens kokybės tyrimus kas dvi savaites atliks Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius. Mėginiai bus imami pagal grafiką: gegužės 21 d., birželio 1 d., birželio 15 d., liepos 13 d., liepos 27 d., rugpjūčio 17 d., rugpjūčio 31 d.

Informacija apie tyrimų rezultatus bus skelbiama www.panevezysvsb.lt, bei „Facebook“ paskyroje, taip pat Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje, bei maudyklų informaciniuose stenduose.