Saugus darbuotojų grįžimas į darbą po karantino ir/ar tęsiant karantino sąlygas

Darbas po karantino tikrai nebus toks, koks buvo iki jo, todėl ruošiantis atnaujinti darbą, kyla naujų iššūkių, kaip sutvarkyti darbo procesus, kad darbas po karantino būtų organizuojamas saugiai ir sklandžiai.

Bendros rekomendacijos:

 • Peržiūrėti dokumentus ir įvertinti, kokių papildymų reikia dėl susidariusios epidemiologinės situacijos.
 • Informuoti darbuotojus apie taikomas kolektyvines saugos priemones, išduodamas asmens apsaugos priemones, parengti jų naudojimo instrukcijas ir apmokyti darbuotojus, kaip jomis tinkamai naudotis.
 • Paskirti atsakingus asmenis, kurie kontroliuos naujo darbo organizavimo reikalavimų vykdymą, asmeninių apsaugos priemonių naudojimą.
 • Informuoti darbuotojus apie COVID-19 simptomus, ligos prevenciją ir nustatyti darbuotojui pareigą nedelsiant pranešti darbdaviui apie COVID-19 nustatymą.
 • Informuoti darbuotojus apie jų sveikatos stebėseną ir ją vykdyti.
 • Užtikrinant COVID-19 ligos prevenciją, organizuoti darbą taip, kad darbuotojai dirbtų atskiromis grupėmis, kurios tarpusavyje nekontaktuotų.
 • Organizuojant darbą numatyti, kad į kitas įstaigas kartu visą laiką vyktų tie patys darbuotojai.
 • Numatyti planą, kokie veiksmai bus atliekami, jei darbuotojui būtų nustatytas COVID-19, ir paskirti atsakingus asmenis įgyvendinti šį planą.
 • Numatyti tvarką, kam ir toliau bus nustatomas nuotolinis darbas. Kokie darbai bus atnaujinami etapais ar reguliuojant darbuotojų skaičių? Kaip bus reguliuojami darbuotojų srautai įstaigoje? Kaip bus planuojamos darbuotojų pietų pertraukos?

Rekomendacijos lankytojų aptarnavimui

Prie įėjimo į įstaigos darbo patalpas iškabinama ši informacija:

 • Lankytojams privalu laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
 • Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) NEAPTARNAUJAMI.
 • Aptarnaujami tik medicinines veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai.
 • Prioritetas teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui.

Aptarnavimo metu:

 • Sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai.
 • Rekomenduojama matuoti visų lankytojų kūno temperatūrą prie įėjimo į paslaugos teikimo vietą ir neįleisti (neaptarnauti) vartotojų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.
 • Užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik sveiki darbuotojai.
 • Matuoti darbuotojų, kurie aptarnaus lankytojus, kūno temperatūrą, tik atvykus į darbą.
 • Lankytojai negali būti aptarnaujami kitų darbuotojų darbo vietose/kabinetuose.
 • Apriboti/reguliuoti aptarnaujamų vienu metu lankytojų skaičių.
 • Lankytojai laukiantys priimamajame turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Darbuotojams, kurie aptarnauja lankytojus, PRIVALU dėvėti medicinines veido kaukes ar (ir) kitas darbdavio išduotas kvėpavimo trakų ir veido apsaugos AAP, pirštines.

Daugiau informacijos: https://www.vdi.lt/AtmUploads/Po_karantino.pdf