Sveikatai palankaus fizinio aktyvumo skatinimas

Sveikatą gerinantis fizinis aktyvumas apibrėžiamas kaip sveikatai nerizikinga ir sveikatą bei funkcinį pajėgumą gerinanti fizinio aktyvumo forma. Aktyvi fizinė veikla laisvalaikiu praturtina asmenybės saviraišką, atskleidžia naujų ugdomųjų vertybių turinį, kuria naujas elgsenas ir bendravimo formas, tobulina judesių kultūrą. Dėl to fizinis aktyvumas tampa viena iš pagrindinių individo fizinės, socialinės ir emocinės gerovės sąlygų (WHO, 2015).

Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje vienas iš siekių yra didinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas būti fiziškai aktyviems visose gyvenimo veiklos srityse. Įgyvendinant šį uždavinį numatoma: informuoti visas gyventojų grupes apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai – teikti mokslo įrodymais grįstas žinias, didinti suvokimą apie sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą; skatinti įvairias gyventojų grupes rinktis adekvatų fizinį aktyvumą, mažinantį laiką, leidžiamą nejudant, ir atlikti įvairių gyventojų grupių fizinio aktyvumo stebėseną, siekiant vertinti pokyčius bei įgyvendinamų priemonių veiksmingumą.

Žmogaus kūnas yra pritaikytas aktyviam gyvenimo būdui, todėl fizinės veiklos nebuvimas ne tik lemia prastesnę gyvenimo kokybę, bet yra ir vienas iš pagrindinių daugelio ligų, ankstyvųjų mirčių rizikos faktorius (Knight, 2012). Per pastaruosius keletą metų Lietuvoje laipsniškai keičiasi visuomenės sveikatos samprata, vystoma modernioji visuomenės sveikata, tačiau gyventojų fizinio aktyvumo lygis išlieka nepakankamas.

Kviečiame pasiklausyti informacinio pranešimo „Sveikatai palankaus fizinio aktyvumo skatinimas“, kurį parengė ir pristatė Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė vykdanti, visuomenės sveikatos stiprinimą Eglė Dvilevičienė.

Informacinio pranešimo nuoroda:

https://www.youtube.com/watch?v=4-1RuTK00x0